Sala Miralls

La sala Miralls uns dels espais polivalents més utilitzats per les activitats de l’escola de l’esbart, els escacs i tenis taula.