Qui som

Situat al casc antic de Sant Andreu de Palomar, el Casal Catòlic és una entitat cultural centenària, fortament arrelada al barri i amb un gran equipament de qualitat, fundat per gent
senzilla i treballadora.

Els fins del Casal són:

❖ Fomentar les relacions socials en un clima de respecte, solidaritat i diàleg.
❖ Potenciar totes aquelles activitats que procurin un enriquiment cultural, especialment
aquelles que estiguin relacionades amb la realitat catalana, sense cap tipus de
discriminació, tenint en compte la diversitat cultural de la nostra societat.
❖ Organitzar activitats d’entreteniment i d’esbarjo adreçades especialment a les
persones associades i obertes al conjunt del barri i de la societat.
❖ Col·laborar amb la resta d’entitats de Sant Andreu, tant públiques com privades, per
tal d’impulsar l’associacionisme cívic.
❖ En queda exclòs tot ànim de lucre.