La Lírica de Sant Andreu

La Lírica de Sant Andreu és una associació cultural sense ànim de lucre que funciona com a companyia amateur de teatre. És una companyia jove, fundada l’any 2005, tot i que podríem dir que son la continuació de la que existia des de l’any 1949. Se’ls ha considerat tradicionalment com a companyia de sarsuela tot i que han realitzat moltes obres de teatre i han arribat a representar temporades de més de 10 títols. Actualment combinen la sarsuela amb el teatre musical i el teatre de text.
Normalment durant el curs al Casal s’hi representa una obra de teatre musical i dues sarsueles.